Coaching

De afgelopen jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in ”het kwetsbare kind in de communicatie”. Deze kinderen hebben m.i. soms meer nodig dan de reguliere spraaktaalontwikkeling begeleiding. Ik kwam tot de conclusie dat er in de voorwaardesfeer een aantal aandachtspunten zijn, die van groot belang zijn om een kind in zijn/haar kracht te zetten, te weten:

  • Een voldoende concentratie is een van de basisvoorwaarden om tot leren te komen
  • De manier van informatieverwerking; welke leerstrategie past het beste bij een kind
  • Een voldoende communicatieve weerbaarheid, dat wil zeggen: jezelf voldoende duidelijk kunnen maken, kunnen staan voor je mening, jezelf kunnen presenteren.

Aan de basis van deze aandachtspunten liggen voldoende geïntegreerde primaire reflexen. In mijn praktijk maak ik , indien nodig, gebruik van de Masgutova Methode om reflexintegratie in gang te zetten.

De visie en principes van methodes als ”Ik leer anders”, ”MatriXcoaching”, ”Rots en Water training” en ”Bal-A-Vis-X”, worden daar waar van belang, gekoppeld aan de logopedische begeleiding.

Ook bij volwassenen kan binnen de logopedische begeleiding gebruik gemaakt worden van MatriXcoaching, Bal-A-Vis-X, MNRI en (principes van de) Rots en Water training.

Naast mijn werkzaamheden als logopedist geef ik ook als coach de volgende trainingen:

  • MatriXcoaching
  • Ik leer anders
  • Bal-A-Vis-X
  • Ik leer leren

Deze zuivere coachingstrajecten worden niet gedeclareerd als logopedische behandeling. U kunt de rekening echter wel indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u deze begeleiding dan (gedeeltelijk) alsnog vergoed.

Comments are closed.