De MatriXmethode

In 2013 volgde ik de opleiding tot MatriXcoach bij Ingrid Stoop.

De MatriXmethode bestaat uit twee belangrijke peilers:

1. “De strategie van de beleving”

2. Het MatriXdenken en het MatriXleren

Beide peilers zijn toepasbaar in de logopedische begeleiding.

1. “De strategie van de beleving”.

Bij het aanpakken van emotionele problemen wordt er bij de MatriXmethode vanuit gegaan, dat de kern van het probleem bestaat uit de beleving ervan. Ooit heeft iemand aan een situatie een beeld (“foto/filmpje”), een geluid (b.v.  stemmen), een gevoel en/of een gedachte gekoppeld.

Deze negatieve beleving kan invloed uitoefenen op het hier en nu, maar ook op toekomstige en vergelijkbare situaties. De MatriXmethode  leert aan de persoon ( d.m.v. het stellen van vragen) zelf grip te krijgen op zijn/haar beleving en deze zodanig te neutraliseren, dat de cliënt geen last meer heeft van het probleem.

De belangrijkste ingangen hierbij zijn vragen over het zien, het horen , het voelen en het denken.

Bijzonder bij deze methode is, dat ik als coach niet hoef te weten wat het exacte probleem van de cliënt is. De persoon kan zich de situatie voor de geest halen en gaat m.b.v. de door mij gestelde vragen zelf aan de slag met zijn/haar beleving.

Ik pas deze methode toe bij bijvoorbeeld cliënten die stotteren, stemklachten of ademproblemen hebben.

2. MatriXleren en MatriXdenken.

Ook het denken en leren zit gekoppeld aan de modaliteiten zien-horen-voelen-denken. Welke leerstrategie past bij jou en wat is een handige strategie om informatie op te slaan, op zo’n manier, dat je deze ook weer kunt vinden en reproduceren?

Het is prettig als er rust is in je hoofd; als je hoofd- en bijzaken in je leven kunt onderscheiden en zaken die bij elkaar horen ook met elkaar weet te verbinden om het zo makkelijker te kunnen onthouden.

Daarom is het fijn om te starten met het opruimen van het hoofd volgens de MatriXmethode; dat geeft je letterlijk ruimte.

Het MatriXdenken en –leren wordt door mij o.a. ingezet bij kinderen en volwassenen die “druk lijken te zijn in hun hoofd” en daardoor meer moeite hebben zich uit te drukken. De persoon wordt geleerd te werken vanuit zijn kracht. b.v. de situatie heel goed voor zich kunnen zien. Vanuit dit beeld wordt de persoon geleerd te vertellen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een aantal visualisaties die een persoon bewust maken van hoe communicatie werkt.

Voor meer informatie: www.matrixmethodeinstituut.nl

Comments are closed.