Ik leer anders

Een grote groep leerlingen heeft een bijzondere “gave” ; het zijn “beelddenkers” , kinderen met een voorkeur voor een visuele leerstrategie!

Wat is beelddenken?

Iedereen gebruikt dezelfde stappen om informatie te verwerken:

  1. Opnemen
  2. Verwerken
  3. Opslaan/ onthouden
  4. Kunnen gebruiken/ oproepen

Per persoon verschilt echter de voorkeur voor de manier van opnemen, verwerken , opslaan en onthouden. Denk aan hoe verschillend leerstijlen kunnen zijn:

  1. Auditief ( door te luisteren)
  2. Kinesthetisch (door te voelen)
  3. Auditief digitaal (door overzicht te creëren vanuit het denken; je zoekt bij deze leerstijl naar overzicht, rubricering, inzicht in processen, en je wilt weten wat het doel of wat de bedoeling is van wat je leert)
  4. Visueel ( door te zien)

“Ik leer in beelden jij onderwijst in woorden”

Het onderwijs sluit niet aan bij alle leerstijlen. De meerderheid van de mensen (ca. 95 %), leert auditief digitaal. Slechts een kleine groep leert visueel. Voor deze groep kinderen is de training bedoeld.

Tijdens de vier sessies van “Ik leer anders” leer ik je (als gecertificeerd “ik leer anders-coach”) de lesstof zelf te vertalen naar woordbeelden, zodat je de informatie makkelijker kunt verwerken, opslaan en onthouden. Deze vier sessies worden, nadat algemene handvatten zijn gegeven, op maat ingevuld afhankelijk van de hulpvraag.

Voorbeeld van beelddenken

De training is toepasbaar en bruikbaar voor alle basisschoolvakken en ook voor (toekomstige) vakken op de middelbare school.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via het antwoordformulier.

Voor meer informatie over Ik leer anders zie:  www.ikleeranders.nl

Comments are closed.