Logopedie

Als logopedist houd ik me bezig met alle facetten van communicatie.
Er kunnen zich problemen voordoen op al die verschillende facetten.
U of uw kind kan klachten ondervinden bij het spreken (articulatie/taal) of bij het luisteren/horen (informatieverwerking). Voor wat betreft de taal, is de communicatieve redzaamheid van de persoon van enorm belang, als ook het zichzelf talig kunnen aansturen.
Daarnaast behoren klachten m.b.t. de ademhaling, stemgeving, mondfuncties en eten en drinken tot het aandachtsgebied van de logopedist.

Mijn visie op begeleiding is, dat ik samen met u als client of als ouder van een clientje onderzoek, wat de klacht is en wat vervolgens het doel is waar we naar zullen streven. Hierbij wordt gekeken, naar de totale mens en wat voor u/ uw kind binnen de begeleiding van belang is, met respect voor ieders eigenheid.

Het woord samen speelt in de begeleiding steeds een sleutelrol.

Samenwerken betekent in mijn begeleiding :
Samen werken aan verbetering van de mogelijkheden van een client(-je) met alle mensen die voor hem/haar belangrijk zijn; we vormen een team. Dat vraagt om een investering van liefdevolle betrokkenheid en tijd van het hele “team”.

U of Uw kind staat centraal.
En, we begeleiden samen!

Comments are closed.