Rots en Water

Weerbaarheid en Logopedie.

Als logopedist houd ik me al vele jaren bezig met communicatie en communicatieproblemen. Een verminderde communicatieve weerbaarheid is één van de mogelijke problemen waar kinderen tegenaan kunnen lopen. Als logopedist is het dan mijn taak om kinderen communicatief vaardiger te maken.
Ik begeleid hen dan, samen met de ouders en leerkracht als co-therapeuten, door de verschillende facetten van de taal te stimuleren. Er wordt hierbij gewerkt aan dié onderdelen van de taalontwikkeling waarbij een kind problemen ondervindt, zoals b.v. de woordenschat, zinsbouw, vervoegingen, maar ook vertel- en/of conversatievaardigheden.

Mondelinge weerbaarheid is echter slechts één invalshoek van je weerbaar op kunnen stellen.
Daarom heb ik me verdiept in de weerbaarheidstrainingen van Rots en Water en Methode B en ben inmiddels gecertificeerd Rots en Water trainer en trainer Methode B.

Waarom een Rots en Water training voor uw kind ?

Binnen zowel de Rots en Watertraining als Methode B wordt gewerkt aan verschillende vaardigheden die te maken hebben met weerbaarheid.
Je kunt daarbij vier invalshoeken onderscheiden:

1. Fysiek weerbaar zijn:

 • Voelen waar je kracht zit;
 • Weten hoe sterk je bent;
 • Om kunnen gaan met je kracht;
 • Om kunnen gaan met zelfbeheersing;
2. Mentaal weerbaar zijn:

 • Doorzetten als het moeilijk voor je is;
 • Doen wat je te doen staat;
 • Gaan voor je dromen en idealen; je eigen weg gaan;
 • Het leren maken van eigen keuzes;
3. Sociaal weerbaar zijn:

 • Weten waar je grens ligt en die van de ander;
 • Betekenis hebben voor vrienden;
 • Vrienden aan durven spreken op gedrag; betekenis hebben voor een groep;
4. Verbaal weerbaar zijn:

 • Zeggen wat je te zeggen hebt;
 • Je stem kunnen gebruiken, zodat er naar je geluisterd wordt;
 • Het kunnen laten horen waar voor jou de grens ligt, al is het maar met een enkel woord: STOP! Ophouden !

Er wordt binnen het Rots en Water programma / Methode B aan bovengenoemde invalshoeken gewerkt m.b.v. 4 thema’s:

1. Zelfbeheersing
2. Zelfreflectie
3. Zelfvertrouwen
4. In actie kunnen en durven komen

Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen zijn:

1.Wat zegt jouw houding over jou? (stevig staan)
2.Een “ademkasteel” leren maken.
3.Wat zeggen je ogen?
4.Wat kun je bereiken met je stem?
5.Opbouwen van een gevoel van eigenwaarde oftewel : Wat zijn jouw kwaliteiten? Waarop ben jij trots?
6.Wat zijn jouw persoonlijke grenzen en hoe voelt het als een ander over die grens heen gaat? Hoe kun je je eigen grenzen bewaken?
7.Meer te weten leren komen over aanvallen en verdedigen en wat je dan kunt doen? Wat durf je wel en wat durf je niet? M.a.w. leer je kracht kennen!
8.Bewustworden van “het weten van binnen”, je buikgevoel oftewel je intuïtie.
9.Het belang van samenwerken en het verschil tussen samenwerken en vriendschap.

Ik wil binnen mijn logopedische begeleiding (naast de verbale invalshoek) graag bij die kinderen en jongeren waar ik dat nodig acht, in het Handelingsplan de principes en daarmee de oefeningen opnemen van Rots en Water en/ of Methode B.
Op die manier heb ik meer ingangen om een kind ( communicatief) weerbaarder te maken.

Voor wie is deze training bedoeld?

Ik wil deze training inpassen in de individuele begeleiding van kinderen met taalontwikkelingsproblemen.
Daarnaast wil ik (groepjes van – ) kinderen begeleiden met een specifieke hulpvraag.
Te denken valt aan kinderen die b.v. :

 • Weinig zelfvertrouwen hebben
 • Angstig zijn en snel huilen
 • Slecht voor zichzelf op kunnen komen
 • Gepest worden

Wat biedt deze training niet?

Deze training is :

 • Geen vechtsport
 • Niet bedoeld om de persoonlijkheid van een kind / jongere te veranderen
 • Geen kant en klare oplossing voor allerlei problemen
 • Geen puur logopedische behandeling, maar een ( in mijn ogen) belangrijke aanvulling.

Voor vragen kunt u altijd met mij contact opnemen.   Margit Jansen, Gecertificeerd Rots en Water trainer.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via het antwoordformulier.

Voor meer informatie: www.rotsenwater.nl

Comments are closed.